Novakid

Skuteczna nauka angielskiego metodą CLIL – lekcje, które łączą i inspirują

Obecnie rozwiniętych jest wiele zróżnicowanych metod nauki języka angielskiego. Stopniowo odchodzi się od nauki pamięciowej i nauki w szkole wyłącznie z podręczników i zeszytów ćwiczeń. Coraz częściej rodzice dzieci uczących się angielskiego, sięgają po nowoczesne metody nauczania, które pozwalają uczniom szybciej i skuteczniej opanować język obcy.

W tym wpisie poznasz metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), która bazuje na łączeniu nauki angielskiego z nauką pozostałych przedmiotów szkolnych Dowiedz się więcej o tej metodzie i sprawdź, w jaki sposób nauczyciele korzystający z internetowej platformy językowej Novakid wykorzystują tę metodę w praktyce.

Czym jest metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning)?

Content and Language Integrated Learning (CLIL), to po polsku zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. Jest jednym z wartych uwagi podejść do nauki języka obcego. Wszystkie przedmioty szkolne w metodzie CLIL są nauczane w języku obcym, zwykle angielskim.

Jak można wywnioskować z nazwy, metoda ta jest ukierunkowana dwutorowo na: tworzenie przez uczniów bazy wiedzy z określonego przedmiotu (np. geografii, historii, czy biologii) i jednoczesne rozwijanie znajomości języka angielskiego.

Podejście CLIL powstało i zaczęło aktywnie rozwijać się w Europie jako reakcja na nieskuteczne metody nauki języka angielskiego istniejące w latach 80. i 90. XX wieku, które nie były w stanie nauczyć języka angielskiego na poziomie wystarczającym do porozumiewania się w życiu codziennym.

Obecnie metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Podczas zajęć z języka angielskiego metodą CLIL można stosować różne formy, takie jak na przykład praca w grupach, warsztaty, czy prezentacje. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, co pozwala na wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce, stosując przy tym umiejętności językowe.

Dlaczego metoda CLIL jest skuteczna?

Obecnie metoda CLIL została wdrożona w wielu szkołach ogólnokształcących w Europie i jest uwielbiana przez dzieci i rodziców. Okazała się niezawodną metodą nauki języka angielskiego i zyskała duże uznanie wśród nauczycieli.

Badacze Wolff i Dalton-Puffer twierdzą, że to podejście jest skuteczne, ze względu na następujące kluczowe czynniki:

  • Metoda pozwala na swobodne zanurzenie się w prawdziwym środowisku języka obcego, w którym angielski nie jest celem, ale środkiem edukacji.
  • Korzystanie z autentycznych materiałów pomaga lepiej przyswajać informacje językowe.
  • Nauczyciel native speaker umożliwia znaczną poprawę umiejętności prowadzenia konwersacji w języku angielskim i kompetencji komunikacyjnych.

Badania pokazują, że uczniowie uczący się języka angielskiego metodą CLIL są bardziej zmotywowani i lepiej radzą sobie z trudnościami językowymi i akademickimi. Co więcej, lepiej radzą sobie także z innymi przedmiotami szkolnymi.

Czym metoda CLIL i nauka angielskiego podczas konwersacji różni się od zwykłych lekcji w szkole?

W odróżnieniu od tradycyjnych lekcji w szkole, podczas których uczniowie często skupiają się osobno na gramatyce i słownictwie, CLIL oraz metody oparte na konwersacji skupiają się na integracji języka z innymi dziedzinami nauki. Taka nauka angielskiego różni się od zwykłych lekcji w szkole tym, że skupia się na komunikacji i interakcji w języku angielskim.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych poprzez praktyczne zastosowanie języka w codziennych sytuacjach oraz w rozmowach na tematy, które ich interesują. W szkole, na ogół, nauczyciele skupiają się na nauczaniu języka w sposób bardziej formalny, bazując na pamięciowej nauce zagadnień gramatycznych oraz list słówek.

Jak Novakid stosuje metodę CLIL na lekcjach języka angielskiego?

Interaktywna platforma internetowa Novakid English wykorzystuje metodę CLIL jako główne narzędzie do nauki na kursach Time2Talk i Virtual Explorer, a także na niektórych lekcjach kursu General English.

Dowiedz się więcej o programach Novakid!

Lekcje opracowane z wykorzystaniem podejścia CLIL pozwalają uczniom zanurzyć się w dyskusjach na najciekawsze i najbardziej aktualne tematy, takie jak historia świata, kwestie ekologiczne, tajemnice ludzkości, a także poznać geniuszy z przeszłości i błyskotliwe umysły teraźniejszości.

W jaki sposób prowadzone są dyskusje? Oczywiście po angielsku! Lektorzy Novakid są native speakerami, a specjalnie opracowana platforma internetowa stwarza wszystkie warunki niezbędne do pełnego „zanurzenia” w temacie i aktywnej interakcji podczas całej lekcji.

„Wyjątkowość metody zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego w Novakid polega na tym, że jest ona interaktywna i ilustracyjna. Każda lekcja zawiera słowa i zestaw konstrukcji leksykalnych, z których uczniowie muszą korzystać podczas wycieczek 3D lub dyskusji z nauczycielem. Interaktywna platforma i technologia VR sprawiają, że ten proces edukacyjny jest interesujący i wciągający” – mówi Elena Campanella, dyrektorka ds. programów edukacyjnych i kadry nauczycielskiej w Novakid.

Chcesz, aby Twoje dziecko nie tylko uczyło się angielskiego, ale także poznawało otaczający świat poprzez język? Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną na oficjalnej stronie Novakid.

______________________________________________

SEO Title: Nauka angielskiego metoda CLIL – angielski w praktyce

Meta Description: Poznaj metodę CLIL. Nauka angielskiego oparta na praktyce i konwersacjach. Dowiedz się czym jest CLIL i jakie ma korzyści dla uczniów.

SM Description:

🇬🇧 Poznaj skuteczną metodę nauki angielskiego – CLIL!

💡Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), pozwala na rozwijanie umiejętności językowych poprzez łączenie wiedzy z różnych dziedzin z praktycznym zastosowaniem języka w codziennych sytuacjach. 🗣️

📣 Sprawdź, jak w Novakid uczniowie zanurzają się w środowisku języka angielskiego poprzez konwersacje z native speakerami i wykorzystanie metody CLIL.

❤️ Przekonaj się, jak łatwo można opanować język angielski w praktyce.

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera