Zaufana Guwernantka

Drodzy Państwo ,
Szukacie Guwernantki, Niani bądź Personelu Domowego?
Zachęcamy do  skorzystania z  usług Agencji Zaufana Guwernantka. Zapewniamy najwyższe kompetencje kadry oraz  profesjonalizm. Rekrutujemy Guwernantki, nianie oraz  personel domowy.

Jako właścicielka agencji mam odpowiednie kompetencje i  wieloletnie doświadczenie w  pracy z  dziećmi. Pracowałam w  placówkach edukacyjnych, jako niania, w  końcu jako guwernantka. Miałam przyjemność współpracować z  klientami, którzy  powierzając mi  pod  opiekę swoje dziecko, oczekiwali znacznie więcej, niż tylko  dopilnowania jego bezpieczeństwa czy  przygotowywania posiłków.

Gwarantuję staranną selekcję, zapewniającą najwyższe kompetencje kadry, bezpieczeństwo i  profesjonalizm, pełną dyskrecję oraz  elastycznie dopasowane do  potrzeb warunki współpracy.

Znam doskonale specyfikę pracy w  roli elitarnej guwernantki, znam swoją branżę i  oczekiwania rodziców, którzy  zmagają się ze znalezieniem odpowiedniej opieki dla swoich dzieci.

Guwernantki

Guwernantki z  naszej agencji to  wykształcone, doświadczone i  kompetentne osoby z  bardzo wysokimi kwalifikacjami. Zajmują się dziećmi naszych klientów, otaczając je  troskliwą opieką, wspierając domowy proces edukacji, ucząc i  kształtując sferę emocjonalną. Zatrudniamy wyłącznie sprawdzone i  zweryfikowane guwernantki, które proces wychowawczy traktują całościowo.

Nasze guwernantki, obok wykształcenia pedagogicznego, posiadają szereg umiejętności – znają języki obce, mają umiejętności artystyczne, którymi wspierają proces rozwoju kreatywności, umiejętności muzyczne, wokalne, taneczne, baletowe – mogą uczyć dzieci grać na wybranych instrumentach lub prowadzić lekcję śpiewu, tańca czy baletu, rozwijają zainteresowania różnymi dyscyplinami sportu i  nieustannie dbają o  rozwój osobisty. Cechuje je niezwykle wysoka kultura osobista i  serce otwarte na potrzeby dziecka. Proces wychowawczy oraz  opiekę traktują, jako misję, której  celem jest pełne ciepła wychowanie wykształconego, otwartego i  sprawnie korzystającego z  szerokiego wachlarza kompetencji społecznych, młodego człowieka.

Ponadto, każda opiekunka w  naszej agencji przechodzi profesjonalne przeszkolenie z  zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Guwernantki zawsze więc  wiedzą, w  jaki sposób reagować w  nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach.

Gwarantujemy wieloetapowy proces rekrutacji, obejmujący weryfikację dokumentów (dyplomy, zaświadczenia, referencje), testy osobowości, potwierdzenie kompetencji miękkich i  ocenę usposobienia oraz  podejścia do  powierzonych obowiązków.

Z  Zaufaną Guwernantką zyskujecie Państwo absolutną pewność, że  dziecko jest pod  najlepszą możliwą opieką. Gwarantujemy współpracę w  atmosferze taktu i  pełnej dyskrecji.

Niania

Nianie z naszej agencji przechodzą wieloetapowy proces rekrutacji. Są  to  osoby posiadające doświadczenie w  pracy z  dziećmi oraz  umiejętność podejmowania działań profilaktycznych.

Posiadają doskonałą wiedzę z  zakresu etapów rozwojowych dziecka.

Cechuje je  wysoka kultura osobista, cierpliwość i  odpowiedzialność.

Nianie z  naszej agencji przechodzą przeszkolenie z  zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie w  sytuacjach kryzysowych potrafią szybko reagować.

Gospodyni Rezydencji

Prestiżowa agencja guwernantek i  personelu domowego to  wybór sprawdzonych, doświadczonych pracowników domowych na  wszystkie stanowiska. Gwarantujemy pełną dyskrecję, wysoką kulturę osobistą, sprawdzone i  potwierdzone kompetencje zawodowe oraz  wieloletnie doświadczenie.

  • lokaj
  • manager rezydencji
  • kierowca
  • pomoc domowa
  • ogrodnik
  • kucharz
  • pokojówka

Wygodne i  elastyczne formy współpracy – pośrednictwo lub zatrudnienie przez  agencję oraz  pewność niezawodności w  każdej sytuacji.

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera