Sprzęt gastronomiczny dla stołówki szkolnej. Sprawdź jak zdobyć dofinansowanie!

Sprzęt gastronomiczny dla stołówki szkolnej. Sprawdź jak zdobyć dofinansowanie!

Dzięki rządowemu projektowi możesz uzyskać dofinansowanie na nowy sprzęt gastronomiczny do stołówki szkolnej. Górna granica to aż 80 tysięcy zł, które możesz przeznaczyć na remont, doposażenie i podniesienie standardu kuchni i stołówki w twojej szkole. Jesteś zainteresowany? Przedstawiamy założenia projektu i podpowiadamy, gdzie złożyć wniosek.

„Posiłek w szkole i w domu”

Taki tytuł nosi rządowy projekt, który zaplanowano na lata 2019-2023. Jest sierowany do publicznych szkół podstawowych i artystycznych, które realizują program w zakresie szkoły podstawowej. Na realizację przeznaczono 200 mln zł. Pieniądze z projektu można wykorzystać na remont, doposażenie i podniesienie standardu funkcjonujących już kuchni oraz stołówek lub stworzenie nowych w tych placówkach, które ich nie posiadają. Projekt obejmuje również wsparcie w adaptacji i wyposażenia jadalni.

Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać od 25 do 80 tysięcy zł. Można wnioskować o:

  • zakup usług remontowo-adaptacyjnych służących poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub miejsc spożywania posiłków
  • zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych, np. stanowiska mycia rąk, stoły produkcyjne, garnki, zestawy noży, akcesoria kuchenne, piekarnik, robot kuchenny wieloczynnościowy, podgrzewacze, termosy, stoły do wydawania jedzenia, szatkownice do owoców i warzyw itd.
  • zakup wyposażenia stołówki

 

Jakie warunki należy spełnić, jak i gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba obowiązkowo (!) posiadać 20% wkładu własnego. Może być w postaci finansowej lub rzeczowej i musi służyć zrealizowaniu zadania, na które otrzymamy dotację. Na wkład rzeczowy składają się np. wydatki przeznaczone na wyposażenie kupione w tym samym roku, w którym składamy wniosek, sprzęty, materiały itp., które planujemy wykorzystać w trakcie realizacji projektu.

Formularze są dostępne na stronie internetowej Serwis Rzeczypospolitej Polskiej – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Co robimy – Oświata i wychowanie – Programy i projekty – „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”. Wypełniony wniosek należy złożyć u właściwego wojewody.

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera